ရခိုင္ေသြးခ်င္းေတြ ကေလးမ်ားမ်ားေမြးၾကပါ။


ရခိုင္လူမ်ိဳးေတြ ကေလးမ်ားမ်ားေမြးၾကပါ။
ရခိုင္ လူမ်ိဳး လူဦးေရတိုးပြားေအာင္ အစြန္းကုန္ ကေလးေမြးေပးၾကပါ။

မြတ္ဆလင္ေတြနဲ ့Strategy ဗ်ဴဟာေတြ၊ ေစာက္က်င့္ေစာက္ၾကံေတြ အားလံုးကို ရခိုင္ေသြးခ်င္းေတြနားလည္ၾကပါတယ္

ဒီေကာင္ေတြ ဘာလုပ္ဖို ့ၾကံေနတာလဲဆိုတာလည္း ရခိုင္ေသြးခ်င္းေတြ သိၾကပါတယ္။ ဒီေတာ့

ရခိုင္လူမ်ိဳးဇနီးေမာင္နွံေတြ တစ္အိမ္ေထာင္ကို ကေလး ၇ေယာက္ ၁၀ေယာက္ေလာက္ ရသေလာက္ေမြးၾကပါ။ အမ်ိဳးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ပါ။

အေရအတြက္၊ အရည္အခ်င္း ဘယ္လိုပဲေျပာေျပာ ၊ မြတ္ဆလင္ အေရအတြက္ေတြ မ်ားလာရင္၊ ဘယ္လို အရည္အခ်င္းရွိတဲ့ လူမ်ိဳးမွ ခံနိုင္မွာ မဟုတ္ဘူး။

သူေမြးကိုယ္ေမြးပဲ ။ ကမၻာေပၚမွာ လူဦးေရ အရမ္းမ်ားလာလည္း မတတ္နိုင္ဘူး။

ကိုယ္မေမြးရင္ ကိုယ္မ်ိဳးေပ်ာက္သြားမွာ ပဲ။ မြတ္ဆလင္ေတြ က စက္ေသနတ္ပစ္သလို ေမြးေနတာ

ရိုဟင္ဂ်ာ ဘဂၤါလီမြတ္ဆလင္ေတြ ရဲ့ ကေလးေမြးႏႈန္းဟာ ၅စက္ကန္ ့ကို တစ္ေယာက္ႏႈန္းေမြးတယ္။
ကဲ ဘယ္လိုရည္ရြယ္ခ်က္ေတြ နဲ ့ဒီလို မြတ္ဆလင္ေတြ ေမြးေနတယ္။

တဘက္မွာ ခ်ိန္ကိုက္ ဘယ္လို တိုင္းရင္းသားျဖစ္ေအာင္ ေအာက္တန္းစားနည္းလမ္းေတြ သံုးေနတယ္ သိတယ္ဟုတ္။

ရခိုင္လူမ်ိဳးဇနီးေမာင္နွံေတြ တစ္အိမ္ေထာင္ကို ကေလး ၇ေယာက္ ၁၀ေယာက္ေလာက္ ရသေလာက္ေမြးၾကပါ။ အမ်ိဳးကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ပါ။

ရခိုင္လူဦးေရ ကို ၃.၅သန္း ကေန နွစ္ဆခြဲေလာက္ အထိ အခ်ိန္တို အတြင္း ေနာင္နွစ္ ၃၀ ေလာက္အတြင္းျဖစ္နိုင္သမွ် အစြန္းကုန္ ရခိုင္ေသြးခ်င္းလူဦးေရတိုးပြားေအာင္ေဆာင္ရြက္ၾကပါ။

အင္မတန္မွ အေရးၾကီးပါတယ္