မြတ္ဆလင္စကား ယံုသင့္လား


က်ေနာ္ေျပာတာ မဟုတ္ပါ။ မိုဟာမက္က ကုရန္အာန္က်မ္းမွာ ေသခ်ာေရးထားျပီးသားပါ ။

မြတ္စလင္ေတြအင္အားမေကာင္းေသးခင္မွာ ဘယ္လိုခ်ိဳေနရမယ္၊ ဘယ္လို လိမ္ညာရမယ္ ( Deceits) ဆိုတာ အတိအက်ပါျပီးသားပါ။ Taqiyya ( လိမ္လည္လွည့္ဖ်ားနည္း)လို ့ေခၚပါတယ္

Taqiyya (alternate spellings taqiya, taqiyah, tuqyah), meaning religious dissimulation,[1] This means a legal dispensation whereby a believing individual can deny his faith or commit otherwise illegal or blasphemous acts while they are under those risks.[2]
This practice emphasized in Shi'a Islam whereby adherents may conceal their religion when they are under threat, persecution, or compulsion.[3]Taqiyya was developed to protect Shi'ites who were usually in minority and under pressure. In the Shi'a view, taqiyya is lawful in situations where there is overwhelming danger of loss of life or property and where no danger to religion would occur thereby.[1]
The majority Sunni Muslims rarely found it necessary to hide their beliefs. However, there are examples of practicing Taqiyya among Sunnis where it was necessary.[4] In the Sunni view, denying your faith under duress is "only at most permitted and not under all circumstances obligatory".[5]

http://en.wikipedia.org/wiki/Taqiya

The Prophet Muhammad said, ” War is deceit.”
SAHIA AL- BUKHARI
Vol 4, BK52, Hadith 269
Which means Every Muslims can lie ( pretending, cheating as they were so peaceful and cool
people ) in order to hide their actual purpose ie; Islamization.Lying for the sake of Islam is encouraged ( Qur'an 3:28 and 16:106)
Systematic lying to the Non-Muslims, must be considered part and parcel of Islamic tactics.

အစၥလမ္ရဲ့ အက်ိဳးအတြက္ ေရွးရႈျပီး မြတ္ဆလင္မဟုတ္သူေတြကို လိုအပ္သလို ေျဗာင္လိမ္ပါတဲ့။

ရခိုင္မွာ ၾကည့္ပါ။ 

မီးရိႈ့တဲ့ မြတ္ဆလင္ေကာင္ေတြ က ရိႈ့ေနတာ က တစ္ပိုင္း

နိုင္ငံတကာမွာ Image ေကာင္းေအာင္ မီဒီယာမွာ ၀ါဒျဖန္ ့တဲ့ မြတ္ဆလင္က ျဖန္ ့ေနတာ က တစ္ပိုင္း

ေဒၚစု ကို ခ်ဳပ္ေနတဲ့ မြတ္ဆလင္ က ခ်ဳပ္ေနတာ က တစ္ပိုင္း

ဘာနဲ ့သြားတူေနသလဲဆိုရင္ မြတ္ဆလင္ေတြဟာ စစ္ေျမျပင္မွာ ကိုယ္က်ရာတာ၀န္ကို က်ရာေနရာ က ေန 
ဟုတ္ဟုတ္ မဟုတ္ဟုတ္ မြတ္ဆလင္အေရး အတြက္ ေရွ့မ်က္နွာ ေနာက္ထားျပီး ေျဗာင္လိမ္ေနတာ ေတြ ့ရတယ္။

မြတ္ဆလင္ေတြ ဟာစစ္ျဖစ္ေနသလို ၊ စစ္တိုက္ေနသလို သဘာနဲ ့က်ရာေနရာမွာ အစြမ္းကုန္လုပ္ေနၾကတာ ေၾကာက္ဖို ့သိပ္ေကာင္းပါတယ္။

ဒီလို စုစုစည္းစည္းနဲ ့အပတ္တိုင္းေသာၾကာေန ့တိုင္း ဗလီမွာ ကိုယ့္မြတ္ဆလင္ အခ်င္းခ်င္းတိုင္ပင္ေဆြးေႏြးေနၾကတဲ့၊ လမ္းစဥ္ေတြခ်ေပးေနတဲ့ မြတ္ဆလင္ေတြကို 

တစ္နွစ္ကို တစ္ခါေတာင္ စုစုစည္းစည္း မေနတတ္တဲ့ ၊ ေတြ ့တာနဲ ့ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္း ေစာင္းေျမာင္းမနာလိုျဖစ္၊ ေစာက္ျမင္ေတြ ကတ္၊ ေစာက္တင္းခ်၊ စကားလံုးေတြနဲ ့ေက်ာ....ေပါက္ကရေတြ ခ်ည္းထိုင္လုပ္ေနၾကတဲ့ က်ေနာ္တို ့ျမန္မာလူမ်ိဳးေတြ နဲ ့ဘယ္လုိ ရင္ဆိုင္ၾကမလဲ

ဒီၾကားထဲ၊ ျမန္မာေတြ ကြဲေအာင္၊ အခ်င္းခ်င္း သတ္ေအာင္ လႈံ့ေဆာ္ေဘးတီးေပးေနတဲ့ မိုးသီးဇြန္၊ လြဏ္းေဆြ၊ ေနေဇာ္နိုင္၊ ေအာင္ေဇာ္၊ ဇာနည္၊ ဟန္ေယာင္ေ၀၊ တို ့လို ေစာက္ရူးေကာင္ေတြက အပံုၾကီး 

ျမန္မာ စစ္စစ္တိုင္း ျမန္မာအားလံုး စည္းလံုးမႈကို ေရွးရႈသည္။

ျမန္မာေတြ အခ်င္းခ်င္ သတ္ခ်င္လာ တိုင္း ဘဂၤလီမြတ္ဆလင္ သန္း ၁၆၀နဲ ့ျပည္တြင္း မြတ္ဆလင္ ၄သန္း အေၾကာင္း အရင္ စဥ္းစားပါ။

ရန္သူသာလ်ွင္ ျမန္မာေတြ အခ်င္းခ်င္း သတ္ေန ေအာင္ လႈံ့ေဆာ္သည္။

မည္သည့္ နိုင္ငံေရး မွ Demographic Islamization ေလာက္အေရးမၾကီးပါ။